AYET-EL KÜRSİ Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla... ... Allah'tan başka ilah yok. Hayy'dır O, sürekli diridir; Kayyûm'dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O'na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O'nundur. O'nun huzurunda, bizzat O'nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir ! O, insanların önden gönderdiklerinide bilir, arkada bıraktıklarını da İnsanlar O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O'na hiç de zor gelmez. Aliyy'dir O, yüceliği sınırsızdır; Azim'dir O, büyüklüğü sınırsızdır. ............. Bismillahirrahmanirrahim ... * Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum * la te'huzühu sinetüv vela nevm * lehu ma fis semavati ve ma fil ard * men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih * ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm * ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa' * vesia kürsiyyühüs semavati vel ard * ve la yeudühu hıfzuhüma * ve hüvel alıyyül azıym ... (Bakara suresi 255 ayetidir)

Kommentare

#KURANgentr