"İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir.» (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,335) Hadis-iŞerifle müjdelenen O güzel kumandan ve askerlerin ruhları için 3 ihlas 1 Fatiha okuyalim inşaallah. .

Yorumlar

#NihatHatipoglu tagi ile yapılan diğer paylaşımlar