1-Allah'ı tanımak aklen vaciptir. (Yani kişi her halükarda Allah'ı bilmelidir) 2- Cüz'i iradeyi kul oluşturur. 3- Allah kulun gücünün yetmediğini ona emretmez. 4- Allah'ın her emrinin - fiilinin- bir hikmeti vardır. 5- Nübüvvet için erkek olma şartı vardır. 6- Müslüman olmayan küfründen azap görecek. Ayrıca yapmadığı ibadetten sorgulanmayacaktır. 7- Müslüman iken dinden çıkan birisi sonradan Müslüman olsa da eskiden yaptığı ibadetleri geri gelmez. Hiç ibadet yapmamış gibi muamele görür. (Eşari'ye göre ibadetleri geri dönüyordu) 8- Daha önce iman etmemiş olan birinin son nefesteki imanı (ümitsizin imanı) geçerlidir. (Eşari'ye göre geçersizdir) 9- Babasından gördüğü kadarıyla araştırmadan iman edenin imanı geçerlidir. 10- İman artıp eksilmez. (Bu konuda amel imanın bir parçası değil ama, iman zayıf veya güçlü olabilir.) 11- Allah verdiği sözden dönmez. http://www.sabah.com.tr/yazarlar/hatipoglu/2017/04/28/imam-maturidinin-temel-gorusleri

Yorumlar

#NihatHatipoglu tagi ile yapılan diğer paylaşımlar