Kadınlar Günü Mesajı Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında çok büyük katkıları bulunan kadınlarımız; ekonomik, siyasal ve sosyal hayatın içerisinde vermiş oldukları mücadeleyle refah düzeyine ulaşmamızın en önemli kahramanlarıdır. Ülkemizde “ana” olarak yüceltilmiş, toplumda saygın fertler olan kadınlarımız, ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için her zaman hayati bir rol üstlenmiştir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendirmesi ve aile birliğinin en önemli unsuru olması nedeniyle daima özverinin, sevginin kaynağı ve sembolü olmuştur. Bu yüzden Milletimiz; kadın haklarının gözetilmesi ve toplum hayatında kadının hak ettiği değeri görmesi açısından bütün insanlığa örnek olacak davranışlar sergilemektedir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında analarımızın fedakârlıkları unutulamaz. Gerek cephede savaşmış gerek cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Kadınlarımız, savaş sonrasında da ül-kenin kalkınmasında en ön saflarda yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin kalkınmasında kadının yerini ve önemini görerek 1934’te pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını kazandırmıştır. Toplumumuzda kadın haklarına verilen önem ve değerin bir neticesi olarak Türk kadını, hak ve özgürlük mücadelesinde azımsanmayacak bir yol katetmiştir. Son dönemde de kadınlarımızın demokrasinin korunmasında gösterdiği kararlılık, verdiği mücadele hepimizce takdir edilmiştir. Demokrasi mücadelesinde kadınların erkeklerle eşit koşullarda yer alması, yalnızca kadın haklarının gelişmesini değil, demokrasinin gelişmesini de sağlayacaktır. Geleceğimizi şekillendirmede en önemli görevleri yerine getiren kadınlarımızın hayata daha fazla, daha etkin katılmalarını sağlayacak zemini hazırlamak ve her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesile ile ilimiz ve ülkemiz genelinde kadınların sosyal hayata iştirakini artırıcı her türlü sosyo-ekonomik faaliyeti desteklediğimizi ifade ederken tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim. Ercan TOPACA Ankara Valisi

Yorumlar

#AnkaraValiligi tagi ile yapılan diğer paylaşımlar