"Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hakim, "De’avat,"No:1878) TRT Diyanet

Comentarii

#Diyanettv alte partajări făcute cu taguri