"… Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan kaymaktan ve kaydırılmış olmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım." (Tirmizî, "Deâvât", 35; Ebu Dâvûd, "Edeb", 112)

التعليقات

Diyanettv# المشاركات الأخرى المعمولة مع تاغ(tag)