"...Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun." (Buhârî, “Edeb”, 31, 85; Müslim, “Îmân”, 74, 75)

التعليقات

Diyanettv# المشاركات الأخرى المعمولة مع تاغ(tag)