İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN’İN “3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” MESAJI Bilindiği üzere, 3 Aralık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Dünya Engelliler Günü” olarak kutlanmaktadır. Toplumda engelli olup olmadığına bakılmaksızın her birey yasalarla belirlenen temel hak ve hürriyetlerden eşit biçimde yararlanma hakkına sahiptir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızı ötekileştirip, toplumdan tecrit etmek yerine bilakis her alanda ve her vesileyle sosyal hayata dâhil etmemiz gerekmektedir. Her birimizin bir engelli adayı olduğu şuuruyla hareket etmemiz, engelli bireylerin hissiyatını ve karşılaşmaları muhtemel sıkıntıları anlamamıza ve bir arada yaşamanın gerektirdiği mesuliyetleri yerine getirmemize vesile olacaktır. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan eksiksiz yararlanmaları hususları devletimizin de en önemli hedeflerindendir. Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri ve benzeri hizmetler hızla artmaktadır. Engelli vatandaşlarımız, kimseden bir ihsan, yardım beklentisine girmeden, doğuştan gelen haklarını sonuna kadar kullanma salâhiyetine sahiptirler. Temel hak ve hürriyetlerden, mevcût imkân ve fırsatlardan tam ve eşit şekilde yararlanmaları, sosyal hayata etkin bir şekilde katılmaları devletimizin ve toplumumuzun en mühim görev ve sorumluluklarındandır. Toplumsal bilinç, yardımlaşma, dayanışma ve empati kurma düzeyinin yükselmesiyle, engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının daha da yükseleceği muhakkaktır. Ülkemizdeki ve dünyadaki engelli insanlara karşı bu hassasiyet ve farkındalıkların artmasına vesile olması dileğiyle “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yorumlar

#IstanbulValiligi tagi ile yapılan diğer paylaşımlar