Tuik Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı Türkiye’de yüzde 1,06 oldu.TUİK Kars Bölge Müdürlüğü bağlı Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin dahil olduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Ar-Ge harcaması 332.358.820 TL.’dir.Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ...Devamı için tıklayınız

Yorumlar

#Kars tagi ile yapılan diğer paylaşımlar