با مهران راوى و شوبرت عزيز سر اِديت نماهنگ جديدمون كه در حال آماده شدنِ. . تاريخ پخش بزودى.

Yorumlar

#Sepideh tagi ile yapılan diğer paylaşımlar