Ведската астрологија околу земјотресите електромагнетноста и каде треба да се вложува во изтражување за да превентивно се делува.Овој е постар текст ,но во google analitika е покажан зголемен интерес па се објавува повторно. http://asvedic.com/vedska-nauka-za-zemjotresna-formula-elektromagnetizam

Yorumlar

#SimeonAtanasoski tagi ile yapılan diğer paylaşımlar
http://asvedic.com/content/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF ... Devamı >
#SimeonAtanasoski